Randai merupakan salah satu kesenian tradisonal yang menggabungkan bebera jenis kesenian; drama, tari, silat, dll

 

Tonton yang lainya klik disini